Contributie

De contributie verbonden aan het lidmaatschap bedraagt per 2017:
Jeugd/Nieuwelingen    € 63,00
Junioren/senioren    € 86,35
niet-rijdend lid        € 35,40

Contributie wordt geïnd via automatische incasso. Het is niet mogelijk per acceptgiro of bankoverschrijving te betalen.
De contributie wordt, volgens besluit uit de algemene ledenvergadering van 2015, jaarlijks met 2% geïndexeerd.